-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL

Công ty cổ phần thủy  điện Miền Trung (EVNCHP) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL như sau:

  1. Tên gói thầu/số hiệu: 43/2018/TB-AL: Cung cấp màn hình HMI hệ thống điều tốc – Nhà máy thủy điện A Lưới
  2. Thời gian thực hiện: 40 ngày kể từ khi ký hợp đồng
  3. Tên nhà thầu được lựa chọn: Công ty Cổ phần Như Dương.
  4. Giá trị trúng thầu sau thuế: 54.750.000 đồng
  5. Bằng chữ: Năm mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng

Thông báo
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU 08/2020/TB-CJ
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – NMĐMT Cư Jút
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
Liên kết website