-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL

  1. Tên gói thầu/số hiệu: 09/2018/XL-AL (Duy tu, sửa chữa các hạng mục đường lên TĐA, HP3, 4, đường vào nhà máy, kênh xả thuộc nhà máy thủy điện A Lưới)
  2. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Trung Trung Bộ
  3. Giá trúng thầu sau thuế: 370.752.000 đồng (Một tỷ, ba trăm bảy mươi triệu, bảy trăm năm mươi hai nghìn đồng).
  4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày kể từ ngày khởi công.
  6. Quyết định phê duyệt: 1040/QĐ-EVNCHP ngày 05/6/2018

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – NMĐMT Cư Jút
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Liên kết website