-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – NMĐMT Cư Jút

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – NMĐMT Cư Jút

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (EVNCHP) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – Nhà máy điện mặt trời Cư Jút như sau:

  • Tên Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Mê Kông.
  • Giá trị trúng thầu: 203.060.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh ba triệu, không trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).
  • Loại hợp đồng: Trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 84 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 28/2020/XL-CJ
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU 20/2020/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU SỐ 02/2020/TB-CJ
Thông báo mời thầu Gói thầu số 15 2020 XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU 08/2020/TB-CJ
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – NMĐMT Cư Jút
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Liên kết website