-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Sát hạch công nhân kỹ thuật và Trưởng ca vận hành Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Sát hạch công nhân kỹ thuật và Trưởng ca vận hành Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực luôn được Lãnh đạo Công ty quan tâm, đặc biệt là công tác tuyển dụng và đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật và Trưởng ca các Nhà máy Điện. Từ ngày 20 đến ngày 23/3/2019, Hội đồng thi nâng bậc Công ty đã hoàn thành việc tổ chức thi sát hạch 07 công nhân kỹ thuật và 04 Trưởng ca vận hành cho Nhà máy điện mặt trời Cư Jút.

 

Một số hình ảnh của bổi sát hạch

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – NMĐMT Cư Jút
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Liên kết website