-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2019

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2019

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2019 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung (CHP) như sau:

TT

Các chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2018 Năm 2019 Chênh lệch giữa 2019 và 2018
Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5 Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5 Tháng 5 Luỹ kế đến tháng 5

A

Nhà máy thủy điện A Lưới

1

Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 78,3 94,8 18,9 165,5 -59,4 70,7

2

Doanh thu phát điện Tỷ đồng 99,1 125,3 23,2 195,3 -75,9 70,0

B

Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

1

Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 0 0 7,7 10,4 7,7 10,4
2

Doanh thu phát điện

Tỷ đồng 0 0 16,7 22,5 16,7

22,5

Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 28/2020/XL-CJ
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU 20/2020/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU SỐ 02/2020/TB-CJ
Thông báo mời thầu Gói thầu số 15 2020 XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU 08/2020/TB-CJ
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – NMĐMT Cư Jút
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Liên kết website