-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2020

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2020

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2020 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện miền Trung (CHP) như sau:

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Thực hiện tháng 1/2019 Thực hiện tháng 1/2020 Giá trị chênh lệch giữa 2020 và 2019
Giá trị Tỷ lệ
A Nhà máy thủy điện A Lưới          
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh 84,5 18,6 -65,9 22,1
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng 92,2 21,6 -70,6 23,4
B Nhà máy điện mặt trời Cư Jút          
1 Sản lượng điện thương phẩm Triệu Kwh   8,9 8,9  
2 Doanh thu phát điện Tỷ đồng   19,2 19,2  
Thông báo
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU 08/2020/TB-CJ
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – NMĐMT Cư Jút
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
Liên kết website