-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Phát triển bền vững » Hội nghị người lao động năm 2019

Hội nghị người lao động năm 2019

      Ngày 14/6/2019, Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung đã tiến hành tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019. Đến dự hội nghị gồm có: Đại diện Đảng ủy Công ty, Ban Lãnh đạo Công ty, Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn cùng Lãnh đạo các phòng, ban, Nhà máy và 80 đại biểu cùng tham dự.

     Đây là dịp để tập thể người lao động và Ban Lãnh đạo Công ty điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá những thành công cũng như những hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành doanh nghiệp của Ban Tổng Giám đốc cũng như bộ máy quản lý, đề ra phương hướng và biện pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch trong năm 2019.

      Hội nghị đã nghe và thống nhất Dự thảo các báo cáo sau: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 của Công ty; Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể, họp đối thoại định kỳ, nội quy, các quy định, quy chế của Công ty, tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thông qua dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy chế dân chủ sở, Quy chế Hội nghị người lao động, Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; Báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động; Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

     Hội nghị đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng trong dự thảo, Nghị quyết Hội nghị năm 2019 với sự thống nhất cao của tất cả người lao động tham dự.

P3

Thông báo
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU 08/2020/TB-CJ
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – NMĐMT Cư Jút
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
Liên kết website