-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Thông báo » Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.

Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
 • Loại gói thầu:

Xây lắp c  Mua sắm hàng hoá c  Phi tư vấn c  Hỗn hợp c

 • Giá gói thầu: 193.600.000 đồng (Một trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).
 • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Quyết định 1157/QĐ-EVNCHP ngày 20/6/2018 về việc phê duyệt dự toán gói thầu Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy Thủy điện A Lưới (gói thầu số 48/2018/TB-AL).
 2. Nguồn vốn: Vốn của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 22 tháng 8 năm 2018 đến trước 09 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2018.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung, Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 7. Bảo đảm dự thầu: 2.500.000 đồng (Hai triệu, năm tram nghìn đồng chẵn); hình thức bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh.
 8. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2018.
 9. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2018.

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – NMĐMT Cư Jút
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Liên kết website