-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » News & Events » Electrical industry news » HYDRO POWER CORPORATION BE RECOGNIZED AS CENTRAL STANDARD LEVEL BUSINESS INFORMATION DISCLOSURE

HYDRO POWER CORPORATION BE RECOGNIZED AS CENTRAL STANDARD LEVEL BUSINESS INFORMATION DISCLOSURE

Ban Toronto Maple Leafs authentic jersey tổ chức chương trình Bình chọn IR 2016 vừa có thư chúc mừng CTCP Thủy điện miền Trung là doanh nghiệp niêm yết tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2016.

Thư chúc mừng này ghi nhận những nỗ lực của cheap nfl jersey china Công ty trong việc minh bạch và đáp ứng kịp thời về công bố thông tin trên TTCK Việt nam – vốn là những yếu tố cơ bản và nền tảng của hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR).