-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » News & Events » Electrical industry news

Electrical industry news

XUÂN YÊU THƯƠNG LẦN 2 NĂM 2021

Đức Đoàn - Wednesday February 17th, 2021

Năm 2020 khép lại với nhiều thiên tai, khó khăn chồng chất. […]

Xem chi tiết

Notice on generation halt from December 26, 2017 to December 28, 2017

Ban Biên Tập - Thursday December 28th, 2017

Central Hydropower Joint Stock Company would like to inform the Shareholders about […]

Xem chi tiết

Hydropower Company Taking “Quality – Performance – Development” as Guiding Principle

Chất Lượng Kỹ Thuật - Monday December 18th, 2017

Hydropower Company Taking “Quality – Performance – Development” as Guiding Principle Hydropower […]

Xem chi tiết

EVNCHP TỔ CHỨC HỘI THI ATVSV GIỎI VÀ HỘI THAO KẾT HỢP DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A LƯỚI NĂM 2017

Chất Lượng Kỹ Thuật - Wednesday October 25th, 2017

Thực hiện Nghị định số nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của […]

Xem chi tiết

Check the reservoir of A grid hydropower plant in Feb-2017

Ban Biên Tập - Monday February 27th, 2017

On a monthly basis, the Central Hydropower Joint Stock Company (EVNCHP) in […]

Xem chi tiết

Power output and revenue of the A Luoi hydro power plant in January of 2017

Ban Biên Tập - Monday February 6th, 2017

sildenafil 100mg cialis coupons from manufacturer generic viagra cialis coupon 20 mg […]

Xem chi tiết
Notification
INVITATION FOR BIDS
Gói thầu số 02/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ và CCDC – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Link website