-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
News - Events
1 month Before

Item Indicator Unit 2018 2019 Variance between 2019 and 2018 July Total […]

2 months Before

Power output and revenue of Central Hydro Power Joint Stock Company in June […]

3 months Before

Power output and revenue of Central Hydro Power Joint Stock Company in May […]

4 months Before

Item Indicator Unit 2018 2019 Variance between 2019 and 2018 April Total […]

Fast facts

Item Indicator Unit 2018 2019 Variance between 2019 and 2018 August Total […]

Item Indicator Unit 2018 2019 Variance between 2019 and 2018 July Total […]

Power output and revenue of Central Hydro Power Joint Stock Company in June […]

Power output and revenue of Central Hydro Power Joint Stock Company in May […]

Introduce
EVNCHP là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000503 ngày 14 tháng 03 năm 2007 (đăng ký lần đầu: ngày 13/12/2004) của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng....
See more
Quantity electricity

A LUOI HYDRO POWER PLANT

Date: 16/09/2019

Maximum capacity 170.000 / 170.00
Quantity (triệu KWh)
Date 1.148
Month 43.159 / 0.000
Year 246.668 / 0.000
See also all other days

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI CƯ JÚT

Date: 16/09/2019

Maximum capacity 20.680 / 50.00
Quantity (triệu KWh)
Date 0.086
Month 1.786 / 0.000
Year 33.916 / 0.000
See also all other days
Stock Information
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG (CHP)
0
0 (0%)
Đang tải dữ liệu
Weigh exchange
Video-Picture

View more picture and video

Notification
INVITATION FOR BIDS
Gói thầu số 02/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ và CCDC – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Link website