-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
News - Events
3 months Before

Power output and revenue of Central Hydro Power Joint Stock Company in August […]

4 months Before

Power output and revenue of Central Hydro Power Joint Stock Company in […]

5 months Before

Item Indicator Unit Năm 2019 Năm 2020 Variance between 2020 and 2019 […]

6 months Before

Power output and revenue of Central Hydro Power Joint Stock Company in May […]

Fast facts

Power output and revenue of Central Hydro Power Joint Stock Company in Septemper […]

Power output and revenue of Central Hydro Power Joint Stock Company in August […]

Power output and revenue of Central Hydro Power Joint Stock Company in […]

Item Indicator Unit Năm 2019 Năm 2020 Variance between 2020 and 2019 […]

Introduce
EVNCHP là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000503 ngày 14 tháng 03 năm 2007 (đăng ký lần đầu: ngày 13/12/2004) của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng....
See more
Quantity electricity

A LUOI HYDRO POWER PLANT

Date: 25/11/2020

Maximum capacity 170.000 / 170.00
Quantity (triệu KWh)
Date 4.103
Month 99.392 / 0.000
Year 453.787 / 0.000
See also all other days

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI CƯ JÚT

Date: 25/11/2020

Maximum capacity 46.100 / 50.00
Quantity (triệu KWh)
Date 0.204
Month 4.857 / 0.000
Year 85.313 / 0.000
See also all other days
Stock Information
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG (CHP)
0
0 (0%)
Đang tải dữ liệu
Weigh exchange
Video-Picture

View more picture and video

Notification
INVITATION FOR BIDS
Gói thầu số 02/2017/TB-AL: Cung cấp VTTB nhỏ lẻ và CCDC – Nhà máy thuỷ điện A Lưới
Link website