-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Văn bản » CHP-Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

CHP-Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) kính gửi đến Quý Cổ đông của công ty Thông báo V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thời gian vào ngày 25/04/2019. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Thong bao to chuc DHDCD thuong nien 2019

14.Quy che bau cu Ban kiem soat

Tải về xem thông tin chi tiết:    

Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – NMĐMT Cư Jút
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Liên kết website