-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Tình hình SX - Đầu tư

Tình hình SX - Đầu tư

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 08/2019

Ban Biên Tập - 05/09/2019

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 08/2019 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2019

Ban Biên Tập - 08/07/2019

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 06/2019 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2019

Ban Biên Tập - 06/06/2019

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 05/2019 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2019

Ban Biên Tập - 06/05/2019

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2019 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2019

Ban Biên Tập - 08/04/2019

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2019 […]

Xem chi tiết
1 2 3
Thông báo
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – NMĐMT Cư Jút
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 04/XL-CJ
Liên kết website