-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD » Tình hình SX - Đầu tư

Tình hình SX - Đầu tư

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2020

Ban Biên Tập - 10/03/2020

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2020 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2020

Ban Biên Tập - 04/02/2020

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2020 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2019

Ban Biên Tập - 07/01/2020

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2019 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 11/2019

Ban Biên Tập - 04/12/2019

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2018 Năm 2019 Chênh lệch […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2019

Ban Biên Tập - 05/11/2019

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2019 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 09/2019

Ban Biên Tập - 04/10/2019

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 09/2019 […]

Xem chi tiết
1 2 3 4
Thông báo
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU 08/2020/TB-CJ
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – NMĐMT Cư Jút
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 06/2018/XL-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 43/2018/TB-AL
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 09/2018/XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU 05/XL-CJ
Liên kết website