-18oC| Đà Nẵng, Việt Nam
  11:19:34 AM
Trang chủ » Hoạt động SX - KD

Hoạt động SX - KD

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2021

Đức Đoàn - 18/05/2021

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2021 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2021

Đức Đoàn - 12/04/2021

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 03/2021 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2021

Đức Đoàn - 09/03/2021

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 02/2021 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2021

Đức Đoàn - 08/02/2021

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 01/2021 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2020

Đức Đoàn - 11/01/2021

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 12/2020 […]

Xem chi tiết

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 11/2020

Đức Đoàn - 03/12/2020

Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 11/2020 […]

Xem chi tiết
1 2 3 11
Thông báo
Thông báo mời thầu gói thầu số 28/2020/XL-CJ
THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU 20/2020/XL-CJ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU SỐ 02/2020/TB-CJ
Thông báo mời thầu Gói thầu số 15 2020 XL-AL
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU 08/2020/TB-CJ
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 12/TB-CJ: Cung cấp máy dò rò rỉ khí SF6 – NMĐMT Cư Jút
Thông báo mời thầu gói thầu số 06/TB-CJ cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng, Camera giám sát hệ thống solar PV module, inveter, máy biến áp 22kV, trạm biến áp 110 Kv thuộc Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
Gói thầu số 48/2018/TB-AL: Cung cấp Công tơ dự phòng hệ thống đo đếm – Nhà máy thủy điện A Lưới.
Liên kết website