Friday, 01 March 2024 13:27

NHÀ MÁY A LƯỚI
Ngày 29/02/2024

1665930.00

Lũy kế tháng 02

15690500.00

Lũy kế năm 2024

77798270.00

NHÀ MÁY CƯ JUT
Ngày 29/02/2024

336696.00

Lũy kế tháng 02

7434087.00

Lũy kế năm 2024

15518324.00