Friday, 01 December 2023 13:41

NHÀ MÁY A LƯỚI
Ngày 30/11/2023

4087550.00

Lũy kế tháng 11

121352720.00

Lũy kế năm 2023

602866620.00

NHÀ MÁY CƯ JUT
Ngày 30/11/2023

187119.00

Lũy kế tháng 11

4792613.00

Lũy kế năm 2023

73104888.00