Tuesday, 06 December 2022 10:55

NHÀ MÁY A LƯỚI

Ngày 05/12/2022

4100120.00

Lũy kế tháng 12

20306560.00

Lũy kế năm 2022

755395670.00

NHÀ MÁY CƯ JUT

Ngày 05/12/2022

165387.00

Lũy kế tháng 12

721234.00

Lũy kế năm 2022

74739560.92