Friday, 30 September 2022 10:15

NHÀ MÁY A LƯỚI

Ngày 29/09/2022

4074640.00

Lũy kế tháng 09

71479470.00

Lũy kế năm 2022

500010950.00

NHÀ MÁY CƯ JUT

Ngày 29/09/2022

134194.00

Lũy kế tháng 09

5117007.92

Lũy kế năm 2022

63291851.92