Tuesday, 06 June 2023 09:46

NHÀ MÁY A LƯỚI
Ngày 05/06/2023

790240.00

Lũy kế tháng 06

2852180.00

Lũy kế năm 2023

243541520.00

NHÀ MÁY CƯ JUT
Ngày 05/06/2023

239747.00

Lũy kế tháng 06

1016362.00

Lũy kế năm 2023

38319573.00