Wednesday, 27 September 2023 02:02

NHÀ MÁY A LƯỚI
Ngày 26/09/2023

1710270.00

Lũy kế tháng 09

19697970.00

Lũy kế năm 2023

340516430.00

NHÀ MÁY CƯ JUT
Ngày 26/09/2023

136713.00

Lũy kế tháng 09

4824473.00

Lũy kế năm 2023

62326171.00