THAM GIA TRUNG TU NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI CUJUT

title

THAM GIA TRUNG TU NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI CUJUT

Dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút, công suất 50MW, do Công ty CP Thủy điện miền Trung làm chủ đu tư, là d án điện mặt trời lớn đu tiên được triển khai thi công và hoàn thành phát điện tại tỉnh Đăk Nông. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đăk Nông và khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như đánh dấu sự nắm bắt kịp thời xu thế phát triển năng lượng tái tạo của Công ty trong tình hình mới.

Dự án được triển khai trên diện tích trên 62ha, lắp đặt 187.890 tấm pin, đin lượng bình quân năm 94,71 triệu kWh, nhà máy điện mặt trời Cư Jút đã chính thức vận hành thương mại vào ngày 20/4/2019.

Đ đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc đúng tiến độ và chất lượng chuyện môn, đội ngũ Cán bộ công nhân viên thuộc PXSC nhà máy thủy đin A Lưi đưc tăng cường, phối hợp với lực lượng của NMĐMT Cư Jut đã tham gia và hoàn thành tất cả các hạng mục theo kế hoạch trung tu được duyệt, vượt tiến độ 02 này so với kế hoạch.

Với khối lượng công việc được giao, từng khối thiết bị trạm 110kV, máy biến áp, máy phát diezen, các tủ SCB, và các hệ thống phụ trợ … đu được kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế đ đảm bảo hệ thống làm việc hiệu quả, tin cậy.

Với đặc thù là nhà máy điện mặt trời, hầu hết các công việc được tiến hành từ lúc 16h đến 5h sáng hôm sau hàng ngày. Với sự thay đổi thời gian làm việc, không tránh khỏi những mệt nhọc vì phải làm đêm liên tục; tuy nhiên với sự quyết tâm, và kinh nghiệm trong công việc, tất cả các hạng mục công việc đã được hoàn thành một cách xuất sắc, nó như là trái ngọt cho sự cố gắng và quyết tâm đó.

Với sự tận tâm trong suốt quá trình trung tu, các hệ thống thiết bị được bảo dưng và được vào hoạt động trở lại tốt, hy vọng Nhà máy sẽ đt được những kết quả kinh doanh tốt, an toàn và hiệu quả trong năm 2022.

 

Một số hình ảnh diễn ra: