Hướng dẫn giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với NLĐ điều trị Covid-19

title

Trong thời gian qua, rất nhiều tổ chức, cá nhân có ý kiến về đến việc cấp Giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động (NLĐ) nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà, NLĐ cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi điều trị Covid-19 tại các Bệnh viện thu dung, điều trị Covid-19…


(Mẫu GCN nghỉ việc hưởng BHXH minh họa)

Để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, ngày 11/02/2022, Sở Y tế thành phố hướng dẫn tạm thời như sau:

Đối với trường hợp NLĐ F0 hoặc con F0 dưới 7 tuổi của NLĐ điều trị nội trú tại Bệnh viện, Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy ra viện đúng theo quy định của Thông tư số 56/2017/TT-BHYT; người hành nghề khám chữa bệnh (KCB) được ký GCN nghỉ việc hưởng BHXH theo phân công của người đứng đầu cơ sở KCB.  

Đối với trường hợp NLĐ F0 hoặc con F0 dưới 7 tuổi của NLĐ đang cách ly, điều trị tại nhà, Trung tâm Y tế quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý Trạm y tế xã, phường, Trạm Y tế lưu động thực hiện cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu quy định của Thông tư số 56/2017/TT-BYT, hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người tại Trạm y tế xã, phường, Trạm Y tế lưu động ký GCN nghỉ việc hưởng BHXH theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

Lưu ý: Dấu đóng tại “Phần xác nhận của Thủ trưởng đơn vị” là dấu của Trung tâm Y tế quận, huyện.

Đối với mỗi lần KB chỉ được cấp một GCN nghỉ việc hưởng BHXH và ghi cụ thể số ngày nghỉ để cơ quan BHXH căn cứ số ngày nghỉ để thanh toán chế độ BHXH theo quy định.

Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên GCN nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người bệnh F0 phải tiến hành tái khám hoặc liên hệ với cơ sở KCB hoặc Trạm y tế xã, phường để người hành nghề xem xét quyết định…

Phòng TC-NS

Nguồn:https://danang.baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/chinh-sach-bhxh-bhyt-bhtn-bhtnldbnn-van-de-ban-doc-quan-tam.aspx?ItemID=16876&CateID=221