CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A LƯỚI NĂM 2021

title

     CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A LƯỚI NĂM 2021

Trước mùa mưa lũ năm 2021, Công ty cổ phần thủy điện miền Trung (EVNCHP) đã hoàn thành các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho nhà máy thủy điện A Lưới  và gửi đến các đơn  vị chức năng liên quan như Sở công Thương, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh thừa thiên Huế, UBND huyện A Lưới theo quy địnhc như sau:

          - EVNCHP đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN nhà máy thủy điện A Lưới theo Quyết định số 876/QĐ-EVNCHP ngày 26/05/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn – Nhà máy thủy điện A Lưới.

          - Thành lập đội xung kích PCTT&TKCN nhà máy thủy điện A Lưới thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung theo Quyết định số 951/QĐ-EVNCHP – PCTT ngày 07/06/2021.

          - Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện A Lưới năm 2020 tại nhà máy thủy điện A Lưới đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt theo Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 22/9/2020

          - Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện A Lưới năm 2021 đã được UBND huyện A Lưới phê duyệt theo quyết định số :1880/QĐ-UBND ngày 22/9/2021.

          - Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập – Công trình thủy điện A Lưới do Đơn vị Tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 3 thực hiện. Công ty đã tổ chức thẩm tra, phê duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du theo Quyết định số: 1156/QĐ-EVNCHP ngày 12/7/2021 và đã trình Ban PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND Huyện A Lưới theo văn bản số 1179/EVNCHP-PCTT ngày 15/7/2021.

          - Lập báo cáo hiện trạng an toàn đập hồ chứa A Lưới gửi Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế theo văn  bản số: 774/BC-EVNCHP ngày 29/04/2021.

          - Quy chế phối hợp giữa Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung trong công tác vận hành hồ chứa thuỷ điện A Lưới và giám sát dòng chảy môi trường năm 2021 và đã được thống nhất.

- Hoàn thành Phương án ứng phó thiên tai cho công trình hồ chứa thuỷ điện A Lưới năm 2021 đã được EVNCHP phê duyệt theo Quyết định số 1506/QĐ-EVNCHP ngày 13/09/2021 và gửi trình UBND huyện A Lưới theo văn bản số 1510/EVNCHP-QLXD ngày 13/09/2021.

- Hoàn thành Phương án diễn tập công tác PCTT&TKCN công trình thuỷ điện A Lưới năm 2021 và tổ chức diễn tập trước mùa mưa lũ năm 2021.

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, nhiên liệu, vật tư, lương thực thuốc men dự phòng theo các phương án đã duyệt.

- Để ứng phó kịp thời và chủ động trong công tác điều hành PCTT & TKCN thủy điện A Lưới trong mùa mưa lũ năm 2021, Công ty cổ phần thủy điện miền Trung đã cải tạo lại hệ thống đo mưa và quan trắc đo mực nước hồ. Cập nhật từng bước hoàn thiện bộ thông số mô hình phục vụ tính toán lũ về hồ bằng phần mềm Mike –Nam.

     - Về việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương tại quyết định số 1606/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng chính phủ: EVNCHP vận hành nhà máy thuỷ điện A Lưới phát điện tuân thủ đúng các qui định của qui trình vào mùa khô và mùa mưa, thực hiện công tác dự báo và cung cấp thông tin báo cáo đúng theo qui định.

Mùa mưa năm 2021, tại khu vực công trình nhà máy thuỷ điện A Lưới xuất hiện 05 trận lũ, 02 trận lũ trong tháng 9 và 03 trận lũ trong tháng 10. Tổng lượng mưa tháng 09 là: 871 mm.Tổng lượng mưa tháng 10 là: 1301 mm. Mưa tổng năm 2021: 3687 mm. Tổng Q đến trong cả mùa: 962 triệu m3; Tổng Q xả: 460 triệu m3

Sau khi kết thúc các trận mưa lũ và cả mùa lũ năm 2021, Ban chỉ huy PCTT & TKCN nhà máy Thủy điện A Lưới đã tổ chức kiểm tra đánh giá toàn bộ công trình, kết quả kiểm tra không có thiệt hại lớn, chỉ có một số hư hỏng nhỏ tại các tuyến đường giao thông vận hành, các hư hỏng này EVNCHP sẽ tổ chức xử lý hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2022.

 Trong mùa mưa bão vừa qua, với sự chỉ đạo kịp thời cùng với sự phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt giữa Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN nhà máy thuỷ điện A Lưới nên công tác vận hành điều tiết hồ chứa thuỷ điện A Lưới hợp lý, đảm bảo tuân thủ theo quy trình vận hành hồ chứa, không gây thiệt hại nào ở vùng hạ du.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN Nhà máy thuỷ điện A Lưới đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2021 mỗi khi có dự báo thiên tai, bão đi vào đất liền. Ban chỉ huy PCTT&TKCN nhà máy thuỷ điện A Lưới chỉ đạo điều hành thông suốt, quyết định kịp thời các vấn đề phát sinh do đó công tác phòng tránh và ứng phó kịp thời đã mang lại hiệu quả cao, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão lụt gây ra.

 Hình ảnh: Mực nước hồ vẫn đạt ở cao trình 553m không gây ngập lụt vùng hạ du

 

                                                                       Tác giả: Huỳnh Đình Dũng - P6