EVNCHP SẴN SÀNG CHO 1 NĂM 2022 ĐẦY TRIỂN VỌNG

title

Thực hiện chủ trương của Ban Lãnh đạo Công ty đó là “Vui xuân không quên nhiệm vụ” trong tình hình dịch bệnh Covid đang tăng nhanh số ca F0 nhiễm Covid tại các tỉnh khu vực miền Trung trong dịp trước và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên với sự chuẩn bị các phương án sẵn sàng cho công tác sản xuất đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid nên toàn bộ CBCNV Công ty cổ phần thủy điện miền Trung đã được được tổ chức xét nghiệm sàn lọc nhanh trong ngày đầu tiên trước khi chính thức vào Công ty đi làm việc trở lại. Kết quả đã sàn lọc được 2 CBCNV bị dương tính với Covid, đã được Ban Lãnh đạo Công ty cho thực hiện các phương án cách ly tại nhà và làm việc online theo Qui định của Công ty.

Công ty phối hợp với Bệnh viện Gia đ ình tổ chức Test nhanh Covid ngày đ ầu n ăm 7/2/2022


Cùng hòa chung niềm vui đ ón xuân Nhâm Dần 2022, CBCVN Công ty cũng đ ã thực hiện nhiệm vụ phục vụ sản xuất kinh doanh và vui mừng khi kết quả kinh doanh những ngày đ ầu xuân n ăm 2022 đ ã góp phần tạo nên sản l ư ợng, doanh thu v ư ợt trội so với cùng kì của n ă m 2021 và những n ăm tr ư ớc đ ó, cụ thể:


 

TT

Nội dung

Thực hiện tháng 1/2022 so với KH

Tỉ lệ đ ạt so với KH tháng 1/2022

Thực hiện tháng 2/2022 so với KH ( đ ến ngày 7/2/2022)

Tỉ lệ đ ạt so với KH tháng 2/2022

Lũy kế đ ến ngày 7/2/2022

Tỉ lệ hoàn thành so với KH n ăm 202 2

1

Nhà máy thủy đi ện A Lư ới

74,749/ 56,889 tỷ đ ồng

131%

9,6/26,9 tỷ đ ồng

35.7%

84,345 tỷ đ ồng

17.2%

2

Nhà máy đi ện mặt trời C ư J út

16,857/ 14,527 tỷ đ ồng

116%

2.2/14,965 tỷ đ ồng

14.7%

19,095 tỷ đ ồng

11%


Nh ư v ậy với kết quả sản xuất kinh doanh đ ầu n ăm 2022 đ ạt đ ư ợc kết quả rất khả quan và đ ây là c ơ s ở cho Công ty kì vọng sẽ hoàn thành tốt tất cả các mục tiêu n ăm 2022 đ ể giúp ng ư ời lao đ ộng cũng nh ư Cổ đ ông Công ty có nguồn thu nhập tốt trong n ăm Nh âm Dần 2022.