Công tác sản xuất điện năng đầu tháng 1 năm 2022 của NMTĐ A Lưới

Tháng 1 năm 2022, Miền Trung vẫn còn những cơn mưa nhỏ, bổ sung nguồn nước cho hồ chứa, tận dụng ưu thế này, NMTĐ A Lưới vẫn duy trì công suất phát và đạt sản lượng phát khá cao trong 2 tuần đầu năm 2022.

Đập tràn NMTĐ A Lưới.

Sản lượng phát điện 2 tuần đầu năm 2022 của Nhà máy đã vượt 40 triệu kWh và có khả năng cao hơn nhiều vào cuối tháng 1. Đây là ớc đầu khả quan cho công tác sản xuất kinh doanh điện năng của EVNCHP trong năm 2022.

Ca trực vận hành của Nhả máy thủy điện A Lưới.

Hai tổ máy đang vận hành phát điện liên tục.

Kênh xả hạ lưu NMTĐ A Lưới.

Với những kết quả khả quan đầu năm, CBNV NMTĐ A Lưới và CTCPTĐ Miền Trung vững ớc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.