Kiểm tra công tác An toàn VSLĐ & PCCC tháng 1 năm 2022 ở NMTĐ A Lưới

Tháng 1 năm 2022, theo quy định, Phòng kỹ thuật Công ty kết hợp đợt công tác của Phòng QLXD đã triển khai kiểm tra công tác ATVSLĐ đầu năm 2022 ở NMTĐ A Lưới.

Nhóm công tác đã kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh lao động ở khu vực Nhà máy, đập tràn và cửa nhận nước.

Tuy nhiều công việc cần kíp phải giải quyết phục vụ công tác đảm bảo an toàn và vận hành nhà máy, dẫn đến nguồn lực phải phân tán, nhưng công tác ATVSLĐ -PCCC vẫn được duy trì đều đặn, đảm bảo môi trường làm việc gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.

Khu vực gian máy được vệ sinh sạch sẽ, chu đáo.

CBNV chấp hành tốt quy định về ATBH lao động khi làm việc.

Các công cụ, máy vệ sinh công nghiệp, PCCC bố trí tập trung đúng nơi quy định, dễ thấy, dễ sử dụng khi cần thiết.

Các khu vực tầng, sàn, kho VTTB được vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp, đáp ứng các tiêu chí 5S của CT.

Điều hành viên vệ sinh phòng thiết bị cơ thủy lực điều khiển van cung đập tràn.

Máy phát Diezen dự phòng đập tràn luôn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động khi cần.

Việc nghiêm túc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động, PCCC là yêu cầu tiên quyết, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, phục vụ hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh điện năng của Công ty.

Người viết

Đỗ Việt Hùng.