CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN MIỀN TRUNG NẰM TRONG TOP 50 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiến hành tổ chức Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2021(Chương trình CSI 2021) nhằm biểu dương những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong quá trình phát triển bền vững dựa trên Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (Bộ chỉ số CSI).

Công ty cổ phần Thuỷ điện miền Trung(EVNCHP) được xếp hạng 42 trong tổng số các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất tham dự Chương trình CSI 2021. Với kết quả xuất sắc tại Chương trình CSI 2021 sẽ trở thành động lực giúp EVNCHP tiếp tục duy trì và phát huy thành tích trên con đường thực hiện phát triển bền vững doanh nghiệp.