HỘI NGHỊ TỔNG KẾT AN NINH TRẬT TỰ NĂM 2021 - NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI CƯ JÚT

Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (EVNCHP) với công suất 62 MWp, được xây dựng tại khu vực thị trấn Eat’ling, huyện Cư Jút, tnh Đắk Nông. Đây là Nhà máy điện mặt trời được xây dựng sớm và có qui mô công suất lớn nhất của tỉnh Đắk Nông.

 Xác định công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại khu vực Nhà máy là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài nhằm góp phần đảm bảo sản xuất an toàn liên tục của Nhà máy, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Do đó, ngay từ khi đưa vào vận hành Nhà máy, EVNCHP đã phối hợp với phòng An ninh kinh tế (PA04)-công an tỉnh Đắk Nông, công an huyện Cư Jút xây dựng, triển khai Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Nhà máy. Bên cạnh đó, EVNCHP cũng đã kết ký Hợp đồng bảo vệ với đơn vị chức năng là Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trịnh Lưu thực hiện công tác Tuần tra bảo vệ khu vực trong và xung quanh Nhà máy.

Ngày 07/01/2022, EVNCHP đã phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế - công an tỉnh Đắk Nông, công an huyện Cư Jút, đơn vị Bảo vệ Trịnh Lưu tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ ANTT năm 2021 ti Nhà máy ĐMT Cư Jút.

Lãnh đạo Nhà máy Báo cáo tình hình ANTT năm 2021

Hội nghị đã ghi nhận, mặc dù trong năm 2021 với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19 tác động sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống Kinh tế - Xã hội, đặc biệt lực lưng Công an là lượng nòng cốt, tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đo các đơn vị, phối hợp thực hiện theo quy chế ban hành thì nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại Nhà máy đưc đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc vi phạm, trộm cắp tài sản làm ảnh hưng đến công tác vận hành sản xuất của Nhà máy. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã trao đổi một số hạn chế, tồn tại trong công tác phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ và đề ra một số giải pháp trong thời gian tới.

Đại diện Công an huyện Cư Jút phát biểu đánh giá tình hình ANTT năm 2021

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện và  ngăn chặn có hiệu quả đối với các hoạt động vi phạm, trộm cắp tài sản và trật tự an toàn xã hội tại khu vc Nhà máy, thời gian tới phòng An ninh kinh tế tiếp tục chủ trì tham mưu Công an tỉnh lập kế hoạch thực hiện phối hợp bảo vệ ANTT tại Nhà máy ĐMT Cư Jút năm 2022 đ các Đơn vị thực hiện, đảm bảo an ninh trật tự để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Hội nghị diễn ra thành công và tốt đẹp, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin cần thiết giữa các Đơn vị liên quan nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Nhà máy ĐMT Cư Jút nói riêng, đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia nói chung, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

P8