NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI CƯ JÚT PHỐI HỢP TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC TRƯỞNG CA VÀ ĐIỀU HÀNH VIÊN NĂM 2021

Thực hiện theo nội dung Tờ trình ngày 08/12/2021 về việc triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi chuyển ngạch, thi nâng bậc công nhân kỹ thuật năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung. Trong 3 ngày, từ ngày 21/12 đến ngày 23/12/2021, tại Nhà máy ĐMT Cư Jút đã tổ chức kỳ thi nâng bậc năm 2021 cho 02 Trưởng ca và 05 Điều hành viên.

Trực tiếp chỉ đạo và giám sát kỳ thi là Ông: Lê Quý Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc, Phó CT Hội đồng thi, Trưởng ban giám khảo và các thành viên trong Ban giám khảo. Trải qua các phần thi (thi an toàn, lý thuyết, vấn đáp và thực hành) với sự tập trung, nỗ lực, cố gắng của các thí sinh, sự công tâm, nghiêm túc và trách nhiệm cao của các thành viên Hội đồng thi. Các bài thi được thực hiện nghiêm túc, không có cá nhân nào vi phạm quy chế, kỳ thi đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu theo quy định của Công ty.

Kỳ thi nâng bậc, giữ bậc là cơ hội để các Trưởng ca, ĐHV Nhà máy nâng cao tay nghề và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời qua đó, Công ty có những đánh giá đúng về chất lượng tay nghề của đội ngũ công nhân kỹ thuật, để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới. Qua kỳ thi lần này, Lãnh đạo Công ty mong muốn CBCNV tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, làm chủ thiết bị công nghệ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở kết quả đạt được của từng cá nhân tham dự kì thi, Công ty sẽ ra quyết định công nhận cho từng cán bộ, đồng thời thực hiện chi trả lương, thưởng theo kết quả xếp bậc mà từng vị trí đạt được.

 

Tác giả: P8