CBCNV EVNCHP HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỒNG – EVN LẦN THỨ VII

Hưởng ứng chương trình Tuần lễ hồng – EVN lần thứ VII của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, CBCNV EVNCHP đã tích cực tham gia tình nguyện hiến máu tại chương trình được tổ chức tại Đà Nẵng do Đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện lực Miền Trung chủ trì tổ chức tại Thành Đoàn Đà Nẵng. Với tinh thần “Vạn trái tim một tấm lòng”, CBCNV EVNCHP đã hiến 14 đơn vị máu cho chương trình, cử 03 Đoàn viên tình nguyện hỗ trợ BTC; góp phần vào sự thành công tốt đẹp của chương trình.