EVNCHP TIẾP TỤC ĐƯỢC VINH DANH LÀ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM NĂM 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) tiếp tục nỗ lực vượt qua năm thứ hai bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid – 19, tại Lễ Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam ngày 09.12.2021, EVNCHP tiếp tục được vinh danh là Doanh nghiệp dẫn đầu phát triển bền vững tại Việt Nam năm 2021.

Đây là năm thứ năm liên tiếp EVNCHP nhận được danh hiệu cao quý này với những nỗ lực liên tục trong phát triển bền vững để biến dòng năng lượng dồi dào từ nước, từ mặt trời trở thành nguồn điện năng phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

P3