Thông báo mời thầu: Gói thầu số 51 2021 XL-AL: Khoan phụt gia cố xử lý mái đào, nhà máy thủy điện A Lưới ( lần 2)

THÔNG BÁO MỜI THẦU (LẦN 2)
Hình thức thông báo Đăng lần đầu
Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20210807120 - 00
Số hiệu KHLCNT 20210807065
Tên KHLCNT Khoan phụt gia cố xử lý mái đào, nhà máy thủy điện A Lưới
Lĩnh vực Xây lắp
Bên mời thầu Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Trung
Tên gói thầu Gói thầu số 51 2021 XL-AL: Khoan phụt gia cố xử lý mái đào, nhà máy thủy điện A Lưới
Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
Tên dự toán mua sắm Khoan phụt gia cố xử lý mái đào, nhà máy thủy điện A Lưới
Chi tiết nguồn vốn Vốn tự có của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
THAM DỰ THẦU
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 03/08/2021 18:19 Đến ngày 20/08/2021 09:00
Phát hành E-HSMT Miễn phí
Thời gian hiệu lực của E-HSDT 90 Ngày
Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Thừa Thiên Huế
MỞ THẦU
Thời điểm đóng/mở thầu 20/08/2021 09:00
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu 8.128.703.473 VND (Tám tỷ một trăm hai mươi tám triệu bảy trăm lẻ ba nghìn bốn trăm bảy mươi ba đồng chẵn)
[:]