Nhà máy thủy điện A Lưới hoạt động trở lại, Thủy điện Miền Trung (CHP) báo lãi quý 2 hơn 26 tỷ đồng

CHP: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung

CTCP Thủy điện Miền Trung (mã chứng khoán CHP) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 147,8 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 11% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 62 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ.

Trong quý chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay giảm được hơn 6 tỷ đồng, xuống còn gần 30 tỷ đồng. Tính đến hết quý 2/2021 dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn của Thủy điện Miền Trung còn 209 tỷ đồng (giảm 40 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 1.157 tỷ đồng, giảm 105 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Những nguyên nhân trên khiến Thủy điện Miền Trung có lãi 26,6 tỷ đồng quý 2, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 4,4 tỷ đồng.

           Trở lại quý 1/2021 vừa qua, doanh thu công ty giảm mạnh và lỗ lớn 63 tỷ đồng do nhà máy Thủy điện A Lưới gặp sự cố, khiến EVNCHP phải tạm ngừng phát điện, khắc phục sự cố và tiến hành trùng tu 2 tổ máy. Đây cũng là nguyên nhân khiến dù quý 2 lãi lớn nhưng lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu đạt 194,5 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ - và vẫn lỗ 36,5 tỷ đồng lũy kế 6 tháng đầu năm – lớn hơn nhiều so với số lỗ 9,5 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái.

Nguồn từ: https://cafef.vn/

[:]