EVNCHP tiếp tục nằm trong top các doanh nghiệp NB Việt Nam năm 2020

Vượt qua một năm bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid - 19, tại Lễ Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam ngày 10.12.2020, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) tiếp tục được vinh danh Doanh nghiệp dẫn đầu phát triển bền vững Việt Nam năm 2020. Đây là năm thứ tư liên tiếp EVNCHP nhận được danh hiệu cao quý này với những nỗ lực liên tục trong phát triển bền vững để biến dòng năng lượng dồi dào từ nước, từ mặt trời trở thành nguồn điện năng phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. [:]