Sản lượng điện thương phẩm lần đầu giảm sau 5 năm

Theo báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp, thương mại tháng 4 và 4 tháng đầu năm của Bộ Công Thương, ngành sản xuất, phân phối điện tháng 4 chỉ tăng 2,9%, mức thấp nhất kể từ 2015.

Tháng 4 Tốc độ tăng trưởng (%)
2015 11,5
2016 11,2
2017 9,3
2018 9,7
2019 9,2
2020 2,9

Theo đó, điện sản xuất và điện thương phẩm tháng 4 đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng đầu tiên từ đầu năm ghi nhận chỉ số này giảm.

Cụ thể, sản lượng điện sản xuất ước đạt gần 17,7 tỷ kWh, giảm 7% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm đạt khoảng 16,6 tỷ kWh, giảm 6,8% so với năm ngoái.

Tính chung 4 tháng đầu năm, điện sản xuất vẫn đạt gần 71,7 tỷ kWh, tăng 3% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm cũng đạt 65,9 tỷ kWh, tăng 2,7% so với năm ngoái. Trước đó trong quý I, sản lượng điện thương phẩm tăng gần 6,3%.

Quý II hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô và nhu cầu sử dụng điện cũng đạt đỉnh vì vậy Bộ Công Thương dự kiến khai thác tối đa nguồn nhiệt điện than, tuabin khí và khai thác thủy điện khi nước về. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng tính đến phương án huy động nhiệt điện chạy dầu theo phương thức và nhu cầu phụ tải.

Bên cạnh đó, việc cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là những nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải cũng được Bộ Công Thương tính đến.

Cũng theo báo cáo, doanh thu khai thác dầu khí sụt giảm mạnh. Nhiều mỏ dầu đứng trước nguy cơ giãn hoặc buộc phải dừng khai thác. Thêm nữa, sản lượng tồn kho lớn khiến các nhà máy lọc dầu phải đối mặt với nguy cơ đầy kho trong thời gian tới.

Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp ngành khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm hơn 10%, cao hơn 2 lần so với năm ngoái. Sản lượng dầu thô khai thác tháng 4 đạt khoảng 1 triệu tấn, giảm gần 12% so với cùng kỳ 2019. Sản lượng khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt 0,8 tỷ m3, giảm hơn 10%. Khí hóa lỏng ước đạt 68.900 tấn, giảm hơn 16% so với cùng kỳ.

Tương tự sản lượng khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên, khí hóa lỏng trong 4 tháng cũng giảm lần lượt 9,8-11,8% so với năm ngoái

https://ndh.vn/

[:]