Đoàn thanh niên EVNCPC tặng máy rửa tay cảm biến phòng dịch Covid-19 cho Chi đoàn EVNCHP

Thể hiện tính xung kích, chung tay phòng chống dịch Covid-19 cùng cả nước, tuổi trẻ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) cùng với tuổi trẻ EVNCHP và các đơn vị ngành điện đóng trên đia bàn Đà Nẵng đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như: tặng các nhu yếu phẩm cho các khu cách ly phòng dịch, tặng quà cho các đơn vị phòng dịch tuyến đầu, ... Trong các ngày 09/04 và 10/04, Đoàn thanh niên EVNCPC đã thực hiện tặng máy rửa tay cảm biến phòng dịch Covid-19 cho Chi đoàn EVNCHP và các đơn vị ngành điện đóng trên đia bàn Đà Nẵng. Dưới đây là một số hình ảnh tặng máy rửa tay cảm biến tại EVNCHP: [:]