Thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ nhà máy điện mặt trời cư jút năm 2020

Theo kế hoạch bảo dưỡng thiết bị Nhà máy điện mặt trời Cư Jút năm 2020 (tiểu tu), ngày 15/3/2020 Nhà máy điện mặt trời Cư Jút đã tiến hành thực hiện công tác tiểu tu các thiết bị của Nhà máy, nhằm đảm bảo các thiết bị của Nhà máy điện mặt trời Cư Jút được vận hành an toàn, hiệu quả. Cũng như thực hiện đúng các quy định của các Nhà sản xuất thiết bị, quy định của ngành điện về công tác quản lý vận hành nhà máy điện và trạm biến áp. Theo kế hoạch, công việc tiểu tu thiết bị nhà máy năm 2020 sẽ thực hiện trong vòng 10 ngày từ 15/3/2020 đến 24 tháng 3 năm 2020.

Bồi huấn công tác an toàn lao động, an toàn điện trước khi thực hiện công tác tiểu tu.

Các hạng mục thiết bị của Nhà máy điện mặt trời Cư Jút được thực hiện công tác kiểm tra bảo dưỡng lần này gồm có: hệ thống tấm PV module và giá đỡ, hệ thống các tủ gom cầu chì điện một chiều, các trạm inverter phát điện 3000 kVA. Kiểm tra bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện của trạm biến áp 110 kV và các hệ thống phụ trợ khác.

Ngày 22/3/2020 Nhà máy điện mặt trời Cư Jút đã hoàn thành công tác tiểu tu, và đã đưa thiết bị Nhà máy vào vận hành sau tiểu tu đảm bảo an toàn, đúng quy định. Mặc dù đây là lần đầu tiên Nhà máy điện mặt trời Cư Jút tổ chức thực hiện công tác tiểu tu thiết bị, với sự nỗ lực của tất cả các cán bộ công nhân viên Nhà máy điện mặt trời Cư Jút, công việc tu đã được thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng và vượt tiến độ 2 ngày so với kế hoạch.

Một số hình ảnh về công tác tiểu tu Nhà máy điện mặt trời Cư Jút năm 2020:

Kiểm tra bảo dưỡng thiết bị trạm biến áp 110kV.

Nhà máy điện mặt trời Cư Jút được đặt tại huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông, Nhà máy có công suất 62MWp do EVNCHP đầu tư xây dựng và quản lý vận hành, nhà máy được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 04 năm 2019. Đến nay nhà máy đã phát lên lưới điện Quốc gia khoảng trên 81 triệu KWh, mang lại doanh trên 180 tỷ đồng.

Kiểm tra bảo dưỡng mạch điện điều khiển – bảo vệ trạm biến áp 110kV

Kiểm tra bảo dưỡng trạm phát điện inverter 3000 kVA

 

Kiểm tra hệ thống chữa cháy máy biến áp 63 MVA

[:]