THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU 03/2020/TB-CJ

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (EVNCHP) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03/2020/TB-CJ: Cung cấp VTTB và CCDC phục vụ tiểu tu Nhà máy điện mặt trời Cư Jút như sau:

  • Tên Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư công nghệ và Thương mại Song Quỳnh
  • Giá trị trúng thầu: 311.392.400 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười một triệu, ba trăm chín mươi hai ngàn, bốn trăm đồng chẵn)
  • Loại hợp đồng: Trọn gói
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Các Nhà thầu khác xếp hạng thấp hơn nên không được lựa chọn.

EVNCHP xin chân thành cảm ơn sự tham gia dự thầu của các Nhà thầu và rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của các Nhà thầu trong thời gian sắp đến. Trân trọng./.[:]