Trình Thủ tướng phương án giá mua điện mặt trời cao nhất 8,38 UScent/kWh

Dự thảo Quyết định về cơ chế giá khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam từ ngày 1/7/2019, do Bộ Công Thương trình Thủ tướng đề xuất giá về một vùng giá (vùng III: khu vực trung tâm phụ tải lớn, với giá 8,38 UScent/kWh), thay vì nhiều vùng giá như trước đó. Lý do Bộ Công Thương đề xuất mức giá này là nhằm áp dụng cơ chế phát triển điện mặt trời bền vững, phù hợp với xu hướng giá công nghệ giảm, giảm sức ép tăng giá điện bán lẻ và hệ thống điện mặt trời áp mái chủ yếu tập trung ở phía Nam (chiếm 73%).

Trong đó, điện mặt trời nối lưới áp dụng giá mua 1.758 đồng/kWh tương tương 7,69 UScent/kWh. Điều kiện áp dụng mức giá này là dự án đã và đang triển khai xây dựng trước ngày 23/11/2019 và vận hành thương mại trong giai đoạn từ ngày 1/7/2019 đến 31/12. Dự án điện mặt trời áp mái được mua với giá 1.916 đồng/kWh, tương đương 8,38 UScent/kWh và dự án điện mặt trời mặt đất được mua với giá 1.620 đồng/kWh, tương đương 7,09 UScent/kWh. Bảng giá điện mặt trời được tính theo tỷ giá trung tâm USD/VND được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 9/12/2018.

Như vậy, mức giá điện mặt trời mới thấp hơn từ khoảng 1,7 - 2,3 UScent/kWh so với thời điểm trước ngày 30/6/2019 (cùng được hưởng mức giá ưu đãi 9,35 UScent/kWh).

Công nghệ điện mặt trời Giá điện VND/kWh Giá điện UScent/kWh
1 Dự án điện mặt trời nổi 1.758 7,69
2 Dự án điện mặt trời mặt đất 1.620 7,09
3 Dự án điện mặt trời áp mái 1.916 8,38

Góp ý về cơ chế giá khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái, EVN nhận định mức giá 9,35 UScent/kWh như trước đây mới chỉ khuyến khích đầu tư được gần 320 MW. Vì vậy, để tiếp tục khuyến khích loại hình đầu tư này, EVN kiến nghị duy trì mức giá trên đến hết năm nay.

Về đấu thầu thí điểm dự án điện mặt trời, Bộ Công Thương hiện phối hợp với các bộ, ngành và tổ chức quốc tế xây dựng cơ chế đấu thầu phát triển điện mặt trời để báo cáo Thủ tướng xem xét, ban hành làm cơ sở thực hiện đối với các dự án còn lại

https://ndh.vn/

[:]