THANH NIÊN EVNCHP: MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI-VẠN CUỘC ĐỜI Ở LẠI

Hưởng ứng cuộc vận động của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và Đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện lực Miền Trung về việc Tổ chức triển khai thực hiện Tuần lễ hồng EVN lần V – năm 2019. Từ ngày 14/12/2019 đến 27/12/2019, các Đoàn viên thanh niên EVNCHP và CBCNV Công ty đã hào hứng, sôi nổi tham gia hiến máu cùng chương trình. Với điều kiện SXKD trải dài tại NMTĐ A Lưới và NMĐMT Cư Jút, các Đoàn viên và CBCNV đã tham gia hiến máu tại 3 địa điểm:
  1. Nhà máy thủy điện A Lưới: Đoàn viên và CBCNV đã tham gia hiến máu tại Trung tâm huyết học Thừa Thiên Huế (kết hợp cùng Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế), số đơn vị máu hiến được là: 06 đơn vị.
  2. Nhà máy điện mặt trời Cư Jút: Đoàn viên và CBCNV đã tham gia hiến máu tại Công ty Điện lực Đắk Lắk, số đơn vị máu hiến được là: 07 đơn vị.
  3. Văn phòng Công ty: Đoàn viên và CBCNV đã tham gia hiến máu tại Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, số đơn vị máu hiến được là: 04 đơn vị.
Ngoài ra, Đoàn thanh niên cũng đã cử 03 đồng chí để tham gia hỗ trợ BTC các công việc tổ chức buổi hiến máu Thanh niên EVNCHP và CBCNV rất tự hào đã đóng góp phần nhỏ vào công tác thiện nguyện, cứu người trong hoàn cảnh ngân hàng máu đang rất khan hiếm như hiện nay. tại EVNCPC.[:]