EVNCPC tăng cường hợp tác với các chủ đầu tư nhà máy điện

Ngày 21/8/2019, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ và trao đổi với các đại diện chủ đầu tư nhà máy tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên (IPP). Hội nghị nhằm tăng cường hợp tác giữa EVNCPC với các chủ đầu tư nhà máy điện.

Ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc EVNCPC.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc EVNCPC cho biết: Hội nghị này nhằm trao đổi, chia sẻ và tăng cường mối quan hệ hợp tác với các chủ đầu tư nhà máy đang bán điện cho EVNCPC trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên; đồng thời lắng nghe, bàn giải pháp chia sẻ những vướng mắc trong việc hợp tác mua bán điện với các nhà đầu tư thời gian qua, cũng như các nội dung liên quan đến công tác phối hợp vận hành, thực hiện hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) và định hướng trong thời gian đến.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đào Truyền - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kinh doanh EVNCPC cho biết: EVNCPC được EVN ủy quyền thực hiện ký kết hợp đồng mua bán điện và thanh toán tiền mua điện hàng tháng với các nhà máy thủy điện dưới 30 MW trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.

Năm 2018, sản lượng điện EVNCPC mua từ IPP là 3.712,27 triệu kWh, chiếm 19,95% tổng điện nhận tiêu thụ của EVNCPC.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, do tình hình thủy văn khô hạn, sản lượng điện mua từ IPP là 1.200,58 triệu kWh, giảm 15,80% so với cùng kỳ 2018 (1.425,80 triệu kWh), chiếm tỷ trọng 11,91% tổng điện nhận tiêu thụ của EVNCPC.

Đơn giá mua điện bình quân 6 tháng đầu năm 2019 là 1.871,35 đ/kWh, cao hơn 290 đ/kWh so với cùng kỳ. Tổng chi phí mua điện từ IPP 6 tháng đầu năm 2019 là 2.246,70 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị.

Về đàm phán ký kết HĐMBĐ, tính đến 30/6/2019, EVNCPC đã ký kết 125 HĐMBĐ, tương ứng với tổng công suất lắp đặt là 1.260,98 MW. Trong đó 120 HĐMBĐ theo biểu giá chi phí tránh được theo quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 9/10/2014 của Bộ Công Thương; 5 HĐMBĐ theo đơn giá thỏa thuận (Ry Ninh 2, Duy Sơn, Ia Đrăng 1&2, Ia Đrăng 3& Ia Meur 3, Ia Puch 3).

EVNCPC cũng đã phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong việc mua, bán điện theo đúng nội dung đã thỏa thuận trong HĐMBĐ; thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng sửa đổi bổ sung HĐMBĐ theo chỉ đạo của EVN khi có các thay đổi về cơ chế chính sách của nhà nước.

Về thực hiện công tác điều độ, vận hành và huy động nguồn, Tổng công ty đã chỉ đạo các công ty điện lực thành viên phối hợp tốt với các NMTĐ và có phương thức huy động nguồn phù hợp, khai thác có hiệu quả công suất, sản lượng của các nhà máy, góp phần vào việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trên địa bàn.

Trong công tác quản lý vận hành, các NMĐ đã tuân thủ các quy trình, quy định, chấp hành nghiêm túc các lệnh chỉ huy của cấp điều độ có quyền điều khiển trong việc huy động nguồn lưới, đảm bảo vận hành ổn định, an toàn hệ thống điện.

Đặc biệt, trong một số thời điểm thiếu nguồn của hệ thống điện quốc gia, các NMTĐ đã chấp hành tốt phương thức huy động của cấp điều độ, chấp nhận dừng/hạn chế phát ở khung giờ cao điểm giá cao, giữ nước để phát trong giờ bình thường hay thấp điểm nhằm góp phần hạn chế sa thải phụ tải diện rộng trên lưới điện miền Trung.

Về thực hiện thỏa thuận về kết nối SCADA, hiện nay có tổng cộng 125 NMTĐ đấu nối vào lưới điện do EVNCPC quản lý vận hành, trong đó có 86 NMTĐ do EVNCPC huy động, 83 NMTĐ có yêu cầu phải kết nối về cấp điều độ phân phối.

Về quản lý hệ thống đo đếm, giao nhận điện giữa các NMTĐ IPP và EVNCPC được kiểm tra, kiểm định theo đúng quy định, chu kỳ kiểm định là 1 năm; áp dụng đo xa cho 100% điểm đo, đảm bảo giám sát và thu thập dữ liệu kịp thời, minh bạch, phục vụ SXKD và thị trường điện. Việc xác nhận sản lượng điện mua bán hàng tháng được thực hiện bởi chủ đầu tư và đơn vị trực tiếp nhận điện là các công ty điện lực quản lý điểm đấu nối, đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong mua bán điện.

Về thực hiện thanh toán chi phí cho chủ đầu tư, bao gồm: Thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, EVNCPC thực hiện thanh toán tiền mua điện cho các NMTĐ IPP hộ EVN, tuân thủ các chỉ đạo, hướng dẫn của EVN; chi phí mua điện hàng tháng được bù trừ với EVN, thông qua Công ty Mua bán điện.

Việc thanh toán tiền điện hàng tháng đảm bảo kịp thời, đúng theo thời gian thỏa thuận trong HĐMBĐ đã ký. Một số trường hợp nộp hồ sơ thanh toán chậm chủ yếu là do bổ sung hồ sơ sai thông tin trên hóa đơn, sản lượng tính toán không khớp trong tháng có sự kiện đo đếm (kiểm định, sự cố..), nộp thiếu chứng từ thanh toán (bản sao giấy nộp tiền thuế, phí..) và người ký thanh toán thiếu ủy quyền…

Nhìn chung tại Hội nghị qua các ý kiến nhận xét, đánh giá, các chủ đầu tư IPP cơ bản nhất trí nội dung báo cáo do lãnh đạo Ban Kinh doanh trình bày, đặc biệt đánh giá cao về thực hiện giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền của EVNCPC và sự quan tâm giúp đỡ của các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Tuy nhiên trong quá trình thảo luận và phát biểu ý kiến, các chủ đầu tư IPP chủ yếu nêu những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong quá trình sản xuất kinh doanh và đề nghị EVNCPC xem xét, cụ thể như: Vấn đề thanh toán phí dịch vụ môi trường rừng, nâng công suất đường dây 110kV truyền tải điện từ các nhà máy lên lưới điện quốc gia, xóa đấu nối chữ T trên lưới điện 110kV, kết nối SCADA, huy động nguồn… các ý kiến của chủ đầu tư IPP nêu đều được lãnh đạo EVNCPC giải thích thỏa đáng.

Tại Hội nghị này, EVNCPC cũng đề nghị các chủ đầu tư IPP phối hợp tốt hơn giữa các công ty Điện lực và các chủ đầu tư nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện trên địa bàn và nâng cao hiệu quả phát điện của các NMĐ.

Cụ thể, về đường dây 110kV Kon Tum 220 - Đăk Tô (Kon Tum) thường xuyên vận hành đầy tải do truyền tải công suất các NMTĐ trên địa bàn lên hệ thống điện quốc gia, EVNCPC đang chỉ đạo Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung tập trung thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án “Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Đăk Hà - Đăk Tô”, EVNCPC đề nghị các chủ đầu tư tạo điều kiện, hỗ trợ Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung trong công tác thỏa thuận phương án cắt điện thi công để sớm hoàn thành dự án.

Trên các đường dây đấu nối NMĐ vẫn còn nhiều cây cối ngoài hành lang có nguy cơ ngã đổ vào đường dây, đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục phối hợp xử lý giải phóng hành lang tuyến, nhằm nâng cao hiệu quả phát điện và giảm ảnh hưởng mất điện do sự cố đến các khách hàng trên địa bàn.

Một số NMĐ chưa thực hiện thông báo cho EVNCPC lịch dự kiến ngừng máy và thời gian ngừng máy để bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm định kỳ trước ba tháng theo quy định, ảnh hưởng đến việc lập phương thức vận hành HTĐ của các cấp điều độ, đề nghị các chủ đầu tư sớm khắc phục tình trạng này.

Hiện nay, NMTĐ Đăk Ne vẫn chưa thực hiện đầu tư xóa đấu nối chữ T trên lưới điện 110kV, ảnh hưởng đến phương thức vận hành lưới điện 110kV khu vực Kon Tum và chương trình xóa đấu nối chữ T của EVNCPC, đề nghị Công ty CPTĐ Đăk Ne sớm triển khai kế hoạch chuyển đấu nối về TBA 110kV Kon Plong.

Để khai thác hiệu quả hệ thống SCADA do chủ đầu tư IPP đầu tư trong việc phục vụ công tác điều độ vận hành hệ thống điện tại trung tâm điều khiển, EVNCPC đề nghị các chủ đầu tư đã hoàn thành kết nối SCADA duy trì, đảm bảo tín hiệu SCADA kết nối về TTĐK ổn định, tin cậy và liên tục. Tuy nhiên, đến nay chỉ mới có 50/83 nhà máy hoàn thành kết nối tín hiệu SCADA (đạt 60%) và 33/83 NMĐ chưa hoàn thành kết nối (40%). EVNCPC đề nghị các chủ đầu tư triển khai lắp đặt hệ thống SCADA tại các NMĐ đồng bộ với tiến độ các dự án SCADA của EVNCPC đang triển khai.

Hội nghị đã nhận được sự đánh giá cao của các chủ đầu tư NMTĐ IPP và mong muốn EVNCPC tổ chức những cuộc gặp gỡ để các chủ đầu tư kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và phối hợp tốt với EVNCPC trong việc phối hợp thực hiện mua bán điện./.

Nguồn: cpc.vn      [:]