Đà Nẵng lập Đề án phát triển điện mặt trời trên mái nhà

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương và kinh phí lập Đề án phát triển điện mặt trời trên mái nhà đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035. Điện mặt trời trên mái nhà: Những điều chủ đầu tư cần biết Điện mặt trời áp mái - lựa chọn hợp lý trong phát triển điện tái tạo Theo đó, Đề án có tổng kinh phí thực hiện trên 425 triệu đồng từ nguồn vốn quy hoạch thuộc vốn đầu tư công. Đề án đặt mục tiêu thu thập, đánh giá, xác định các khu vực có tiềm năng đầu tư xây dựng, xác định quy mô và lộ trình phát triển điện mặt trời trên mái nhà TP. Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Bên cạnh đó, Đề án nhằm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái nhà nhằm tận dụng, khai thác có hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời trên địa bàn, góp phần xây dựng Đà Nẵng là thành phố phát triển bền vững, môi trường. Theo đánh giá, Đà Nẵng có số giờ nắng trung bình 2.100 giờ/năm, cường độ bức xạ trung bình 4,89kWh/m2/ngày. Qua đó, tiềm năng từ năng lượng mặt trời để sản xuất điện là 0,733kWh/m2/ngày. Như vậy, có thể thấy rằng năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng có tiềm năng lớn, phù hợp với việc khai thác, sử dụng loại năng lượng này để phát triển trong thời điểm hiện nay và cả trong tương lai. Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, tính đến ngày 20/5/2019, đã có 157 khách hàng (23 doanh nghiệp và 134 hộ gia đình) lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà có đấu nối vào hệ thống điện của PC Đà Nẵng, với tổng công suất lắp đặt 1.028 kWp./. TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM[:]