CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG THAM GIA HỘI THI “LIÊN HOAN TIẾNG HÁT CNLĐ VÀ TIỂU PHẨM TUYÊN TRUYỀN ATVSLĐ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG – NĂM 2019”

Từ ngày 08/08/2019 đến 10/08/2019, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã tổ chức Hội thi “Liên hoan tiếng hát CNLĐ và tiểu phẩm tuyên truyền ATVSLĐ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung – năm 2019. Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung đã tham gia Hội thi với 02 tiết mục

 đơn ca: Sôi lên hào khí Việt Nam (Nhạc: Quỳnh Hợp - thơ: Tường Huy) do Nguyễn Thị Ni Na trình bày và EVN nguồn sáng tương lai (Nhạc: Vũ Văn Cảng - Thơ: Nguyễn Đắc Cường) do Nguyễn Văn Nguyên trình bày.

Hình ảnh Đoàn văn nghệ tham gia Hội thi:

P2

 [:]