EVNCHP hưởng ứng cuộc vận động hạn chế sử dụng rác thải nhựa

Rác thải nhựa được xem là vấn nạn thứ hai của toàn cầu sau biến đổi khí hậu. Rác thải nhựa rất khó phân huỷ nhưng lại dễ sản xuất. Loại rác thải này có “tuổi thọ” cao hơn con người rất nhiều, thậm chí có thể mất vài trăm năm để phân huỷ một chai/túi nhựa. Hưởng ứng cuộc vân động han chế sử dụng rác thải nhựa trên toàn thành phố Đà Nẵng, Công ty CP thủy điện Miền trung đã triển khai chương trình trong toàn thể khối văn phòng, các nhà máy. Giai đoạn đầu, Công ty áp dụng thay thế chai uống nước vật liệu nhựa bằng chai thủy tinh trong tất cả các cuộc họp tại văn phòng. Tiến đến hạn chế và không sử dụng vật liệu nhưa sử dụng 1 lần trong sinh hoạt, bếp ăn...

Hình ảnh hoạt động: [:]