ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Trong không khí vui tươi, chào mừng nhà máy điện mặt trời Cư Jút vận hành thương mại thành công, được sự đồng ý của Đảng bộ Công ty Cổ phần Thuỷ điện Miền Trung và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty điện lực Miền Trung. Ngày 26/07/2019, các đại biểu ưu tú, các đoàn viên thanh niên toàn Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung đã tụ hội về tại Nhà điều hành sản xuất khu vực nhà máy thủy điện A Lưới để long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn Công ty cổ phần thuỷ điện Miền Trung lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ Công ty. Đại hội đã làm việc tích cực và thành công tốt đẹp, bầu ra Ban chấp hành khóa mới 2019-2022 và thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng chí Lê Quý Anh Tuấn – UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo

Ban kiểm phiếu phổ biến nguyên tắc bầu cử BCH nhiệm kỳ 2019-2022

Lễ trưởng thành Đoàn cho các Đoàn viên

 

Chia tay các đồng chí BCH nhiệm kỳ 2017-2018 không tiếp tục nhiệm kỳ 2019-2022

 

BCH nhiệm kỳ 2019-2022 chụp ảnh lưu niệm cùng các Đoàn viên

  Danh sách BCH nhiệm kỳ mới 2019-2022 như sau:

STT

Họ và tên Năm sinh Bộ phận công tác Giới tính Đảng viên
1 Trần Thị Ánh Phương 1986 NMTĐ A Lưới Nữ
2 Lê Quang Tuấn 1984 Phòng KH-VT Nam x
3 Hồ Hữu Lâm 1986 NMĐMT Cư Jút Nam x
4 Nguyễn Quốc Tuấn 1982 NMTĐ A Lưới Nam x
5 Nguyễn Trung Nghĩa 1984 NMTĐ A Lưới Nam x
6 Nguyễn Viết Quỳnh 1985 Phòng KH-VT Nam
7 Nguyễn Văn Đức 1992 NMĐMT Cư Jút Nam
8 Đoàn Đức 1983 Văn phòng Nam x
9 Phạm Đức Thịnh 1984 NMTĐ A Lưới Nam
[:]