EVNCHP: Đầu tư các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường là định hướng cho sự NB

Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) được thành lập ngày 30/11/2004, với sứ mệnh “Cung cấp điện đảm bảo chất lượng điện năng, đề cao tinh thần hợp tác bền vững đối với cổ đông và đối tác, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, hiệu quả và nhân văn, có trách nhiệm với xã hội”. Từ ngày thành lập định hướng của Công ty là đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch đây là tiền đề cho sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp trong tương lai.

Dự án Nhà máy Thủy điện A Lưới tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (170MW)

Nhà máy thủy điện A Lưới tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dự án Thủy điện A Lưới được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, với công suất lắp đặt 170MW, dự án khởi công xây dựng năm 2007 và hoàn thành phát điện năm 2012. Hiện nay Nhà máy Thủy điện A Lưới là một trong những nhà máy điện có tầm quan trọng hàng đầu tại khu vực Miền Trung, hàng năm Nhà máy cung cấp sản lượng điện lớn, với sản lượng trung bình hàng năm đạt trên 600 triệu kWh, góp phần vào sự phát triển của kinh tế xã hội.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút tại thị trấn Ea'Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (50MW)

Nhà máy điện mặt trời Cư Jút đã hoàn thành đi vào vận hành thương mại

Dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút được đầu tư xây dựng tại thị trấn E’Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, có tổng công suất lắp đặt 50MW. Nhà máy được triển khai xây dựng từ tháng 11/2018, hoàn thành và phát điện thương mại vào ngày 20/4/2019, dự án có Tổng mức đầu tư 1.367 tỷ đồng do EVNCHP làm chủ đầu tư. Tổng thầu EPC là Sumec Complete Equipment & Engineering Co., ltd (Trung Quốc). Khi đi vào khai thác, vận hành dự án cung cấp cho lưới điện Quốc gia với sản lượng điện bình quân năm là 94,71 triệu kWh (với tần suất 65%).

Với việc phát điện thương mại vào ngày 20/4/2019, Nhà máy điện mặt trời Cư Jút đã trở thành một trong những dự án điện năng lượng mặt trời, hoàn thành phát điện trước ngày 30/6/2019. Đây là mốc thời gian có ý nghĩa quan trọng tới mức độ hiệu quả của dự án, với tất cả các dự án Nhà máy điện mặt trời hoàn thành phát điện trước ngày 30/4/2019 sẽ được hưởng mức giá bán điện  9,35 US cents/kWh theo quy định của Quyết định số 11/2017/QĐ - TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Quan tâm công tác bảo vệ môi trường.

Trong quá trình hình thành phát triển, Công ty luôn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường, hưởng ứng ngày EVNCHP vì môi trường tại các khu vực làm việc, sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động thả cá lòng hồ Thủy điện A Lưới

Đối với dự án Nhà máy thủy điện A Lưới, trong quá trình khai thác vận hành Công ty thường xuyên thực hiện việc giám sát môi trường nước, môi trường sinh thái và môi trường kinh tế xã hội xung quanh dự án, thực hiện việc lý chất thải, phế thải nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật. Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương thả cá tại lòng hồ Thủy điện A Lưới nhằm tăng mật độ sinh vật lòng hồ đồng thời tăng sản lượng cá, cải thiện thu nhập và nguồn thực phẩm cho người dân địa phương. Thực hiện trồng 150ha rừng trồng thay thế bảo vệ môi trường tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế định hướng phát triển môi trường bền vững. Trong các đợt thanh kiểm tra của Tổng cục môi trường và Cơ quan quản lý môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ môi trường của Công ty.

Lấy mẫu giám sát môi trường tại Nhà máy điện mặt trời Cư Jút trong giai đoạn thi công

Đối với dự án Nhà máy năng lượng điện mặt trời Cư Jút là dự án năng lượng sạch, thân thiện với môi trường do đó ít có tác động xấu tới môi trường. Đồng thời trong quá trình thi công xây dựng cũng như vận hành Công ty đã và đang tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là công tác giám sát biến động môi trường và công tác quản lý chất thải.

Tuyến (P3)

[:]