Kiểm tra lòng hồ Nhà máy Thủy điện A lưới tháng 2-2017

Theo định kỳ hằng tháng, Công ty cổ phần thuỷ điện miền Trung (EVNCHP) phối hợp với đồn biên phòng 629 - huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành kiểm tra vùng lòng hồ thủy điện A Lưới.

Về phía EVNCHP có đại diện các phòng ban đảm nhận việc quản lý lòng hồ và đại điện dồn biên phòng 629, sau hơn 4 giờ kiểm tra lòng hồ bằng ca nô và kiểm tra các vị trí đất bán ngập đang thực hiện công tác trồng rừng thay thế bảo vệ môi trường. kết quả kiểm tra đợt này không có gì bất thường, hồ đảm bảo điều kiện tích nước phát điện bình thường, không có trường hợp phát sinh xây dựng trái phép trong vùng lòng hồ.

“Đoàn kiểm tra đang xác định vị trí thực địa trên bản đồ”

“Lòng hồ vị trí gần đập”

“Lòng hồ vị trí ngã ba sông Tà Rình và sông A Sáp”

“Vùng đất bán ngập đang thực hiện công tác trồng rừng thay thế bảo vệ môi trường