Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung thăm và làm việc tại Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Ngày 29/5/2024, Ông Lê Văn Thuyết - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thuỷ điện Miền Trung đã có chuyến đến thăm và làm việc với Nhà máy ĐMT Cư Jút. Đón tiếp và làm việc với Chủ tịch HĐQT có Ông Huỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc Công ty, Lãnh đạo và toàn bộ CNBCNV Nhà máy ĐMT Cư Jút. Chủ tịch HĐQT đã đi kiểm tra thực tế một số khu vực như: Cánh đồng pin, các trạm Inverter, Trạm 110kV, phòng Điều khiển trung tâm, khu vực Nhà kho lưu trữ các VTTB dự phòng …

Các hình ảnh kiểm tra thực tế tại Nhà máy:

Sau khi kiểm tra thực tế, Ông Lưu Phúc Anh - Giám đốc Nhà máy đã báo cáo khái quát với Chủ tịch HĐQT về quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy ĐMT Cư Jút. Đồng thời báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy 4 tháng đầu năm và mục tiêu kế hoạch các tháng còn lại trong năm 2024.

Ảnh: Ông Lưu Phúc Anh - Giám đốc Nhà máy báo cáo với Chủ tịch HĐQT

khái quát về tình hình SXKD của Nhà máy ĐMT Cư Jút

Chủ tịch HĐQT đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được của Nhà máy trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Cán bộ công nhân viên Nhà máy tiếp tục phát huy, nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo

Nhân chuyến công tác này, Chủ tịch HĐQT cũng đã tặng quà, động viên Cán bộ công nhân viên Nhà máy vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ đã đề ra.

Ảnh: Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Công đoàn tặng quà CBCNV Nhà máy

Đào Quang Lai - P8