Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP) nhận Bằng khen doanh nghiệp xuất sắc trong hoạt động SXKD năm 2023 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP) nhận Bằng khen doanh nghiệp xuất sắc trong hoạt động SXKD năm 2023 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Ngày 10/04/2024, tại TP Đà Nẵng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam -Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên (VCCI miền Trung – Tây Nguyên) tổ chức Hội nghị Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Sự kiện nhằm thúc đẩy sự liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp và kết nối với các cấp chính quyền trong khu vực, đồng thời tổ chức trao tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp là hội viên VCCI có kết quả kinh doanh tích cực và có nhiều đóng góp cho hoạt động của VCCI tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

 Năm 2023, nhờ sự nỗ lực của tập thể CBCNV, CHP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động. Bên canh đó, Công ty tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống lao động. Ngoài việc được VCCI tặng bằng khen, Công ty cũng đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan, tổ chức khác.

 


Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành TP Đà Nẵng; lãnh đạo các doanh nghiệp, hội viên VCCI tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên và Hiệp hội doanh nghiệp. Về phía Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung (CHP) có Ông Hồ Hoàn Kiếm – Phó Tổng Giám đốc Công ty tham dự hội nghị

 

Ông Hồ Hoàn Kiếm – Phó  Tổng Giám đốc Công ty nhận Bằng khen của VCCI.

 

CHP đã 7 năm liên tiếp được VCCI và Hội Đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam bình chon là một trong 100 Doanh nghiệp bền vững từ năm 2017 đến năm 2023.

Phòng Tổ chức -Nhân sự