Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 06/2024

Nhiều chính sách mới liên quan tới giấy phép lái xe, đăng kiểm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, giáo dục... sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6/2024. Dưới đây là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2024:

Chính sách mới có hiệu lực tháng 6/2024

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi hàng loạt các Thông tư liên quan đến vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2024.

Trong đó, các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe (GPLX) gồm có:

- Có hành vi gian dối để được cấp GPLX. Có thể kể đến khai báo gian dối về tuổi, sức khỏe, sử dụng giấy tờ không đúng quy định…

- Tẩy xóa, làm sai lệch thông tin trên GPLX: Những người vi phạm trường hợp này sẽ không được cấp bằng trong 05 năm, nếu muốn cấp lại thì phải học và sát hạch như cấp giấy phép lái xe lần đầu.

- Để người khác sử dụng GPLX của mình: Đây là một trường hợp mới so với trước đây. Khi bị phát hiện thì sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe. Nếu muốn cấp lại thì phải học và thi sát hạch lại.

- Cấp GPLX cho người không đủ điều kiện: Trong đó, người được cấp bằng lái xe có thể không có đủ các điều kiện như không đủ tuổi, không đủ sức khỏe…

- Khi có sai sót về thông tin trên GPLX. Các thông tin có thể bị sai sót gồm thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe…

- Khi người lái xe bị phát hiện trong cơ thể có ma túy thông qua việc khám sức khỏe.

Chính sách mới có hiệu lực tháng 6/2024

Có hiệu lực từ giữa tháng 6/2024 cụ thể là 10/6/2024, Nghị định 45/2024/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu rõ điều kiện vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại Quỹ này gồm:

- Đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo: Là doanh nghiệp nhỏ và vừa, được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh…

- Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, đảm bảo phù hợp tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

- Đảm bảo nguồn vốn tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đủ nguồn vốn để thựuc hiện dự án, phương án đó.

- Đáp ứng quy định về bảo đảm tiền vay.

Chính sách mới có hiệu lực tháng 6/2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT về mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu sẽ có hiệu lực từ 15/6/2024.

Cụ thể, tại Thông tư này, mẫu hồ sơ báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu gồm có:

- Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng đối với quy trình chỉ định thầu thông thường:

 • Mẫu số 1A: Lập hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp;
 • Mẫu số 1B: Lập hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa;
 • Mẫu số 1C: Lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn;
 • Mẫu số 1D: Lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ tư vấn.

Trong đó, với gói thầu hỗn hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, gói thầu áp dụng chỉ định thầu quốc tế hoặc mua sắm trực tiếp thì việc lập hồ sơ yêu cầu được vận dụng các mẫu trên đảm bảo không trái luật.

- Mẫu kiểm tra hoạt động đấu thầu gồm các mẫu sau:

 • Mẫu số 4.1A: Lập Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động đấu thầu;
 • Mẫu số 4.1B: Lập Kế hoạch kiểm tra chi tiết;
 • Mẫu số 4.2: Lập Đề cương báo cáo tình hình thực hiện lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
 • Mẫu số 4.3: Lập Báo cáo kiểm tra lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
 • Mẫu số 4.4: Lập Kết luận kiểm tra lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
 • Mẫu số 4.5: Lập Báo cáo phản hồi về tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra…

 

Chính sách mới có hiệu lực tháng 6/2024

Thêm một Thông tư nữa của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực trong tháng 6 cụ thể là 15/6/2024 là Thông tư 11/2024/TT-BGTVTv về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới.

Theo đó, các phương tiện được miễn kiểm định lần đầu vẫn phải lập hồ sơ phương tiện với mức giá dịch vụ như sau:

 • Giá lập hồ sơ với xe miễn kiểm định lần đầu: 46.00 đồng/xe.
 • Giá dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định: 23.000 đồng/lần/xe.

Trong đó, giá này đã bao gồm chi phí tổ chức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng chưa bao gồm thuế VAT.

Đặc biệt, tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ này phải thanh toán giá dịch vụ cho đơn vị đăng kiểm theo mức giá ở trên.

Chính sách mới có hiệu lực tháng 6/2024

Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được nêu tại Thông tư 02/2024/TT-BKHCN sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2024.

Theo đó, người tiêu dùng có thể tra cứu trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia các thông tin sau đây:Tên và hình ảnh của sản phẩm, hàng hóa;

 • Tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa;
 • Thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa;
 • Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký tự và số seri sản phẩm (nếu có);
 • Thời hạn sử dụng sản phẩm, hàng hóa (nếu có).

 

Phượng – P. TCKTCHP – Tham khảo nguồn trên mạng