Thi công gói thầu số 31/2024/XL-AL, Duy tu sửa chữa các hạng mục công trình năm 2024

Thi công gói thầu số 31/2024/XL-AL, Duy tu sửa chữa các hạng mục công trình năm 2024.

Ngày 07/05/2024 Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung, và nhà thầu thi công Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Hoàng Minh TH, đã tiến hành giao nhận mặt bằng thi công gói thầu số 31/2024/XL-AL, Duy tu sửa chữa các hạng mục công trình năm 2024- Nhà máy thuỷ điện A Lưới. Phạm vi gói thầu gồm các nội dung:

+ Phát quang vét rãnh đường lên tháp điều áp, đường vào nhả máy, tháp điều áp, mái dốc nhà máy, đường vào cơ 122 mái dốc nhà máy, sân vườn nhà máy, kênh xả nhà máy;

+ Xử lý chống thấm dột kho nhà máy, nhà ở khu A và khu B tại Hồng Hạ

+ Phát quang vét rãnh khu vực kênh dẫn vào cửa nhận nước, đường vào tuyến đập và khu vực cụm đầu mối…;

+ Sơn sửa ốp lát gạch men phòng ăn, phòng vận hành nhà vận hành đập. sơn lại và chống thấm nhà dầu.

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công, Nhà thầu đã tập kết máy móc thiết bị, nhân lực để triển khai thi công gói thầu.

Hiện nay Nhà thầu đang thi công sơn sửa ốp lát gạch men phòng ăn, phòng vận hành nhà vận hành đập, phát quang khu vực đường lên tháp điều áp và đường vào tuyến đập. Chuẩn bị sơn và chống thâm nhà dầu, chống thấm dột kho nhà máy, nhà ở khu A và khu B tại Hồng Hạ.

 Nhà thầu phấn đấu, thi công gói thầu 31/2024/XL-AL, hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư.

Một số hình ảnh thi công tại hiện trường:

Phát quang đường vào tuyến đập

Che chắn xi lanh lâng hạ van cung đập tràn trước khi sơn tường nhà dầu

Vật tư thi công.

Bài tự viết

Phạm Tuấn Anh - P6