TIỂU TU THIẾT BỊ THUỘC XUẤT TUYẾN A LƯỚI – PHONG ĐIỀN

TIỂU TU THIẾT BỊ THUỘC XUẤT TUYẾN A LƯỚI – PHONG ĐIỀN

 

Nhà máy Thủy điện A Lưới với công suất 170MW, được đấu nối với trạm 220KV A Lưới thông qua hai đường dây đi chung cột, đoạn đường dây này có chiều dài 0,37 km, dây dẫn dùng loại dây ACSR240. Trạm 220kV A Lưới là  kiểu trạm phân phối ngoài trời theo sơ đồ tứ giác. Trạm có 4 xuất tuyến, 2 xuất tuyến đấu nối về 2 máy biến áp nâng của khối tổ máy, 1 Xuất tuyến 271 A Lưới – Phong Điền và 1 xuất tuyến 274 A Lưới – Huế.

Được sự đồng ý của Trung tâm điều độ Hệ thống miền Trung A3 đã phê duyệt kế hoạch tiểu tu bảo dưỡng thiết bị liên quan xuất tuyến đường dây A Lưới - Phong Điền, thời gian công tác từ 05h00 ngày 21/5/2024 đến 18h00 ngày 21/5/2024. Nhà máy Thủy điện A Lưới đã tổ chức thực hiện công tác tiểu tu, bảo dưỡng các thiết bị thuộc xuất tuyến A Lưới - Phong Điền kết hợp với công tác trên đường dây của Truyền tải điện Miền Trung.

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo Nhà máy thủy điện A Lưới. Công tác đã diễn ra hết sức khẩn trương. Từng thiết bị như: dao cách ly, sứ đở, TU220kV,…. Đã được các cán bộ có chuyên môn kiểm tra bảo dưỡng đúng kỹ thuật.

Mặc dù thời tiết mùa này tại vùng núi A Lưới thường xuyên xuất hiện giông, sét vào đầu giờ chiều. Tuy nhiên với sự nổ lực của tất cả các CBCNV nhà máy tham gia nên đến 18h00 ngày 21/5/2024 công tác tiểu tu đã hoàn thành và đã trả lại lưới điện cho đơn vị quản lý.

Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện:

 

D:\1. CONG VIEC\3. CONG VIEC\7. BAO HANG THANG\nam 2024\z5460595234551_9b052921e0aaa743dd1b33081d11170c.jpg

Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống dao cách ly

D:\1. CONG VIEC\3. CONG VIEC\7. BAO HANG THANG\nam 2024\z5460595263043_ceab66205253e1b9b9c7020fe876015b.jpg

Bảo dưỡng sứ đở 220kV

 

D:\1. CONG VIEC\3. CONG VIEC\7. BAO HANG THANG\nam 2024\z5460595273600_4cb76288204000b678c4734826bceb7f.jpg

Bảo dưỡng tủ điều khiển dao cách ly

 

 

Bài tự viết:

Phan Gia Hưng – P7