Kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2024 của EVNCHP

 

A picture containing mountain, grass, outdoor, natureDescription automatically generated

Hình ảnh Nhà máy thủy điện A Lưới

Với lưu lượng bình quân về hồ 4 tháng đu năm 2024 khoảng 9,97m3/s, thấp hơn với lưu lượng trung bình nhiều năm (11,33 m3/s) và lưu lượng tính toán kế hoạch (10,19m3/s), do dó sản lưng điện sản xuất 4 tháng đu năm 2024 nhà máy A Lưới chỉ 111,4 triệu kWh- bằng 51% cùng kỳ 2023 và 17% kế hoạch. Tuy nhiên với việc áp dụng linh hoạt các kịch bản chào giá như thông qua công tác dự báo giá thị trưng để chọn phát vào các giờ có giá thanh toán cao, hạn chế phát vào các giờ giá thanh toán thấp, nhờ vậy mà doanh thu 4 tháng đầu năm đạt 119 tỷ đồng- bằng 53% cùng kỳ năm 2023 và 23% kế hoạch.

Nhà máy điện mặt trời Cư Jut có  bức xạ 4 tháng đu năm 2024 tương đối tốt, cao hơn so với số liệu thiết kế (~ 108%), thiết bị Nhà máy điện mặt trời Cư Jút vận hành ổn định, sản lượng điện sản xuất 4 tháng đu năm là 33,08 triệu kWh- bằng 111% cùng kỳ năm 2023 và 43% kế hoạch. Tỷ lệ điện tự dùng và tổn thất máy biến áp khoảng 1,15%. Doanh thu nhà máy điện mặt trời Cư Jút 4 tháng đu năm khoảng 74 tỷ đng, đạt 113% cùng kỳ năm 2023 và 43% kế hoạch.

Với việc tận dụng và điều phối lượng nước trong hồ theo xu hướng giá thị trường để tối ưu doanh thu phát điện, tổ chức cắt cỏ, rửa pin để nâng cao hiệu suất phát điệ, nỗ lực đề ra các biện pháp nhằm hoàn thành tốt công tác duy tu bảo dưỡng, đảm bảo các nhà máy vận hành an toàn cho con người và thiết bị, không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan. 4 tháng đầu năm 2024, cả 2 nhà máy của EVNCHP đã đạt tổng sản lượng điện tsản xuất 144,6 triệu kWh (đạt 59% so với cùng kỳ 2023 và 20% kế hoạch) và tổng doanh thu 193,3 tỷ đồng (đạt 67% so với cùng kỳ năm 2023 và 28% kế hoạch).


Hình ảnh Nhà máy
điện mặt trời Cư Jut

Theo dự báo thời tiết năm 2024 có nhiều yếu tố khó lường do ảnh hưởng của El Nino, tháng 5 và tháng 6 năm nay sẽ duy trì nắng nóng gay gắt và thời tiết thời gian đến ngày càng cực đoan hơn. Ban điều hành và toàn thể CBCNV EVNCHP sẽ tập trung cao độ cho việc đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả các nhà máy, tiết kiệm và tối ưu ngun nước, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch, tối ưu hóa chi phí và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024.

Bài tự viết

Đặng Song Hạ Uyên-P2