TIỂU TU THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN ĐẬP TRÀN NĂM 2024

TIỂU TU THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN ĐẬP TRÀN NĂM 2024

Đập tràn là nơi dùng để điều tiết mực nước hồ cũng như là nơi cắt lũ, cung cấp nước tưới cho nông nghiệp của vùng hạ du cũng như sinh hoạt của người dân nên đập tràn đóng vai trò quan trọng trong công tác điều tiết nguồn nước của khu vực lòng hồ thủy điện A Lưới.

 Đập tràn gồm ba khoang xả mặt, mỗi khoang được trang bị một cửa van cung, đóng mở bằng xy lanh thủy lực. Để phục vụ cho việc  kiểm tra, sửa chữa cửa van cung vận hành, cả ba khoang được trang bị chung một cửa van sửa chữa kiểu phẳng trượt. Cửa van phẳng này được vận hành bằng một cầu trục chân dê chạy trên đỉnh đập. Để vận hành các hệ thống thiết bị tại Đập tràn cần có một hệ thống Cơ  Điện khá phức tạp, điều khiển bằng các thiết bị hiện đại, chính xác. Ngoài ra các tín hiệu vận hành các hệ thống tại Đập tràn cũng được truyền về phòng trung  tâm tại Nhà máy thủy điện A lưới.

Công tác tiểu tu đập tràn là một hạng mục công việc định kỳ của các cán bộ kỹ thuật phân xưởng Sửa chữa - Nhà máy thủy điện  A Lưới. Nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng thiết bị sau một năm vận hành. Các hệ thống cẩu trục chân dê, hệ thống thoát nước hành lang thân đập, hệ thống cửa van cung ,…. Đã được các cán bộ đề ra phương án kiểm tra, sửa chữa hợp lý, đúng kỹ thuật.

Mọi hư hỏng của thiết bị đều được khắc phục triệt để, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Một số hình ảnh:

C:\Users\PHAN GIA HUNG\Desktop\slide-img.jpg

Toàn cảnh đập tràn

D:\1. CONG VIEC\3. CONG VIEC\7. BAO HANG THANG\nam 2024\z5383319900536_14e508cbfd94b741bce75459dfa2a27b (1).jpg

Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng

D:\1. CONG VIEC\3. CONG VIEC\7. BAO HANG THANG\nam 2024\z5389146066984_f72347708a7e5a8a38de45ed808c5f4f.jpg
 

Bảo dưỡng trạm 22kV/0,4kV

D:\1. CONG VIEC\3. CONG VIEC\7. BAO HANG THANG\nam 2024\z5387968053414_58ea2dfabf3e99efa0b75ac78170bc1a.jpg
 

Bảo dưỡng Cẩu trục chân dê

D:\1. CONG VIEC\3. CONG VIEC\7. BAO HANG THANG\nam 2024\z5387805905064_fe399192111d0711c63fcf0f919fe8c8.jpg

Bảo dưỡng hệ thống bơm thoát nước thân đập.

 

 

Bài tự viết:

Phan Gia Hưng – P7